About Us

Welcome to Cognita Cymru

About Us 

I am a Teacher with over 20 years of experience working in 3 different schools in South Wales. Having spent a number of years as a Head of Department and currently working as part of a senior management team.  

This site will transform the way you collect information and data within your school and will help you redefine what you do with the information. 


Amdanon ni 

Athro ydw i gyda dros 20 mlynedd o brofiad weithio mewn 3 ysgol wahanol yn Ne Cymru.  Rydw i wedi treulio nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Adran ac ar hyn o bryd yn gweithio fel rhan o’r Uwch Dîm Rheoli. 

Bydd y wefan hon yn trawsnewid y ffordd yr ydych yn casglu gwybodaeth a data o fewn yr ysgol ac